Marginality je poseben koncept v sociologiji in socialni psihologiji, ki označuje nekakšno vmesno ali, z drugimi besedami, »mejo« kulturne usmerjenosti in položaja posameznika v odnosu do katerekoli skupine v družbi. Seveda ta položaj in usmerjenost osebnosti povzročata mejne oblike vedenjskih manifestacij. Marginalizacija je najprej zaznamovana z nemogočo ali zavestno nepripravljenostjo posameznika, da se prilagodi novim družbenim razmeram, kar vodi k zanikanju določenih kulturnih, moralne vrednote in norme.

Ne bodite zmedeni

Pogosto se definicije »mejne osebnosti«, »socialnih marginalcev« uporabljajo kot sopomenke za izraz »deklasirani element«, ki pa seveda ni povsem pravilen, čeprav lahko v določeni meri odraža dejansko stanje v posebnih primerih. Natančneje, domneva se, da imajo obrobni ljudje posebno obliko mentalitete. Kot predstavniki različnih družbenih družbenih skupin marginalni ljudje zavračajo (in pogosto ne v celoti sprejemajo) določene kulturne vrednote in tradicije te družbe (v širšem smislu), v katerih se nahajajo. Margini posamezniki uveljavljajo in držijo svojega lastnega sistema norm in vrednot, sprejetih v zaprtih ali pol-zaprtih skupinah. Različne marginalne skupine se oblikujejo po družbenih, ideoloških, etničnih, kulturnih, estetskih in drugih načelih, družbeno-vedenjskih odnosih in usmeritvah.

Margine v družbi

Seveda so obrobni ljudje problem za družbo kot celoto, saj njihove družbeno učinkovite manifestacije pogosto povzročajo konfliktne situacije. To je posledica dejstva, da večina predstavnikov skupin, ki so nastale v družbi, tradicionalno imajo druge kulturne in vrednote- ne usmeritve.

Praviloma je torej obrobno osebnost Ne morejo (ali ne želijo) popolnoma identificirati sebe z različnimi skupinami in jih prepoznati kot svoje člane. marginalizirana v družbi Kot rezultat, mnogi stabilne in dolgotrajne družbene in kulturne skupine zavračajo posameznika, kar vodi v položaj socialne izključenosti in osamljenosti ter seveda iskanje istospolnih ljudi - s tem pa ustvarja nove zaprtih ali pol-zaprtih skupin. Predstavniki teh skupin, pravzaprav "kulturni hibridi" in ga živijo, praviloma, je zelo težko. Občutek "krhkosti" in nezanesljivosti sveta vam ne dopušča, da se sprostite in naredite vedenjske napake družbe.

Vpliv marginalcev na družbo

Zaradi sprememb v družbeni strukturi družbe (ne vedno z isto hitrostjo) se v gospodarstvu, politiki in kulturi oblikujejo nove funkcionalne skupnosti, kar vodi k razseljevanju (ali oslabitvi vpliva) tradicionalnih skupin in družbeno-kulturnih in ideoloških združenj, kar destabilizira socialni položaj ljudi in družbo kot celoto. Takšno stanje družbe se lahko šteje kot čas za poslabšanje konfliktov in povečanje skupinske marginalnosti.