Upravljanje poklicne kariere v organizaciji je neke vrste racionalna določitev pogojev glede položaja ob upoštevanju znanja in želja zaposlenih samih. Poleg tega vključuje tudi strateško vodenje kariere. To velja tudi za strokovni razvoj osebja v potrebni smeri za organizacijo.

Zdaj načrtovanje poklicne kariere je sestavni del upravljanja podjetij in podjetij. Sestavljajo ga cilji, ki jih zasleduje zaposleni in podjetje, pa tudi načine za njihovo doseganje.

Pravila za vodenje osebne poslovne kariere vključujejo določena načela individualnega vedenja glede načrtovanja in izvajanja poklicnega napredovanja ali razvoja kariere. Na svojem področju mora upravljanje kariere vplivati ​​na številne osebne dejavnike, vključno z:

 • psihofiziološki;
 • strokovni;
 • duševno;
 • socio-demografski, itd.

Za kariero vsakega posameznika so njegove osebne značilnosti in njegova individualna življenjska zgodovina in dogodki, ki se odvijajo v njem. Da bi učinkovito upravljali svojo osebno kariero, ne morete storiti, ne da bi pripravili osebni načrt. Načrt osebnega življenja v zvezi z rastjo kariere sestavljajo trije glavni elementi:

 • ocena splošne življenjske situacije;
 • določanje osebnih ciljev na poti do višine kariere;
 • zasebne cilje in podroben načrt za dosego teh ciljev, ki jih je treba upoštevati;

Sistem vodenja poklicne poti

Sistem vodenja poklicne poti mora vključevati:

 • cilji;
 • funkcije;
 • tehnologija;
 • načela;
 • strukturo.

Vsi ti strukturni elementi sistema vodenja kariere morajo biti med seboj povezani in delujejo v korist organizacije. Začetni cilji morajo slediti splošnim ciljem sistema za upravljanje kadrov in imeti določene specifične značilnosti ob upoštevanju obsega podjetja.

Metode vodenja poklicne poti

Metode upravljanja - je nabor načinov vpliva vodilnih položajev na podrejene položaje. Po navadi jih lahko razdelimo na več skupin.

 1. Metode organizacijskega upravljanja - namenjeni so odnosu v organizaciji za dosego specifičnih ciljev.
 2. Metode gospodarskega upravljanja - vplivajo na osebje z ustvarjanjem določenih gospodarskih razmer, ki spodbujajo zaposlene k delu.
 3. Socialno-psihološke metode upravljanja - osredotočajo se na uporabo družbenih dejavnikov. Usmerjena je na upravljanje odnosov v delovnem timu.

Načela upravljanja poslovnih karier

Strokovnjaki prepoznajo 3 skupine načel: splošne, posebne, posamezne. Govorimo o vsakem od njih podrobneje.

 1. Splošna načela. Ti vključujejo štiri temeljna načela upravljanja kariere:
  • načelo enotnosti ekonomije in politike z koristjo politike;
  • načelo enotnosti centralizma in neodvisnosti;
  • načelo veljavnosti in učinkovitosti vseh upravljavskih odločitev;
  • načelo vestne kombinacije splošnih in lokalnih interesov s prednostjo osebno vodenje kariere vrednostni interesi višjega ranga.
 2. Posebna načela. Takšna načela vključujejo takšne koncepte, kot so:
  • doslednost;
  • perspektivnost;
  • progresivnost itd.
 3. Enotna načela. Določite zahteve, ki so povezane s kariernim upravljanjem, vključno z:
  • načelo trženja delovne sile;
  • načelo razvoja poklicnega razvoja;
  • načelo konkurenčnega dela itd.