Cerkev Francis Assisi, Cerkev sv. Franje Asiškog - Chaplin