Hercegovačko-Gračanica, Hercegovačka Gračanica - Trebinje