Pomembno merilo za ocenjevanje strokovnosti je kultura poslovne komunikacije. Menedžerji to veliko pozornosti namenjajo pri zaposlovanju osebe na delo, pa tudi med opravljanjem svojih uradnih dolžnosti.

Ena vrsta poslovnega pogovora je telefonski pogovor. Zato je v telefonskem pogovoru koristno spretnost vodenja poslovnega pogovora. Poleg tega je govorjenje v telefonu zelo drugačno od pogovora s polnim delovnim časom.

Splošna pravila za pogovor so:

  • očitno zanimanje za temo pogovora;
  • prijazno lokacijo sogovorniku;
  • pomanjkanje vpliva vašega razpoloženja na naravo pogovora.

Psihološka kultura poslovne komunikacije

Psihologija poslovno komuniciranje je del kompleksne psihologije. V tem poglavju se uporabljajo ista načela kot v splošni psihologiji: načelo vzročnosti, načelo razvoja, načelo skladnosti.

Komunikacija je interakcija dveh ali več ljudi, katerih namen je izmenjava informacij kognitivne ali čustvene narave. Med komunikacijo vaš sogovornik vpliva in vpliva na vaše vedenje, stanje in pogled na svet. Ta učinek je vedno vzajemen, vendar redko - enakomeren. Večinoma se komunicirajo v skupnih dejavnostih ljudi. V procesu komuniciranja ljudje izmenjujejo poteze, izraze obraza in pripombe med seboj. Poleg tega imata oba sogovornika v svojih glavah navidezne podobe, kako vsaka od njih gleda od zunaj (te slike so nekoliko podobne resničnosti, a ne v celoti), pa tudi podobe njihovega sogovornika (slika ustreza resničnosti, toda oseba vedno prinese do njega od sebe). Najpogosteje na področju človekovega komuniciranja je taka oblika poslovne komunikacije. Poleg dveh oseb, ki so neposredno vključeni v pogovor, obstaja tudi družbena norma. Vsakdo verjame, da je edinstven in ima svoje mnenje, a na žalost se na koncu vsega zateče k mnenju družbene norme.

Komunikacijski proces

Obstaja več stilov in vrst komunikacije. Razlika med poslovnim tipom se razlikuje po tem, da vedno zasleduje določen cilj, ima časovno omejitev in se pogosto razdeli v intervalih. Poslovni pogovor bo okronan z uspehom, če bo med partnerji razumevanje in zaupanje.

Bitika in kultura poslovnega komuniciranja

Etiquette - uveljavljen red vedenja. Kultura obnašanja je oblika komunikacije, ki temelji na moralnosti, estetskem okusu in spoštovanju določenih pravil in norm.

Poslovni bonton je glavni element vedenja poslovne osebe. To znanje ne sme biti pridobljeno, ampak tudi nenehno razvijati.

Pravilo številka 1 . Točnost Pozno na delo jo boli, pa tudi to očitno psihološka kultura poslovne komunikacije dokaz, da oseba ni zanesljiva. Poslovna oseba mora vedno pravilno izračunati svoj čas. Prizadevati moramo čas z majhno maržo, saj se lahko vedno pojavijo nepredvidene okoliščine.

Pravilo številka 2 . Čim več dodatnih besed. Vsaka oseba mora biti zmožna hraniti skrivnosti svojega podjetja in ne razpravljati o svojih osebnih zadevah pri delu.

Pravilo številka 3 . Pomisli na druge. Vedno upoštevajte mnenja, želje in interese vaših sogovornikov in partnerjev.

Pravilo številka 4 . Oblačila z koda oblačenja . Poskusite se obleči na enak način kot druge, hkrati pa pokažite svoj okus.

Pravilo številka 5 . Govorna kultura poslovne komunikacije. Če oseba govori kompetentno, potem zasluži priznanje in ustvari dober ugled.

Poskusite ohraniti pogovor v redu, nato pa boste poslali vse vrhove.