Koncept intrinzične motivacije pomeni željo osebe, da opravi katero koli dejavnost zaradi same aktivnosti. Prihaja na podzavestno raven in zahteva, da posameznik doseže zastavljene cilje in cilje. Oseba je notranje motivirana, na katero ne vplivajo zunanje motivacije, pravkar dobi užitek od dela, ki ga opravljamo.

Študije kažejo, da imajo posamezniki z resničnimi motivacijskimi dejavniki verjetneje, da bodo uspešni v življenju kot tisti, ki so motivirani zunaj. Zanima jih aktivnost in zaradi svojega užitka poskušajo to storiti na najboljši možen način. Tisti, ki so motivirani od zunaj, ne bodo kakovostno opravljali dejavnosti, ki jih ne spodbujajo več od zunaj. Na primer, ko učijo otroka, da naredi nekaj za sladkarije, morajo starši vedeti, da se bo njegova dejavnost končala v trenutku, ko bodo slaščice zmanjkale.

Večina psihologov podpira teorijo zunanje in notranje motivacije. Ta teorija je najjasneje predstavljena v bihiviorističnem učenju. Temelji na osebi, na katero vplivajo notranji ali zunanji dejavniki. Primer te izjave je lahko študent, medtem ko proučuje užitek v učnem procesu, ga vodi notranja motivacija. Takoj, ko začne videti drugačno korist (starši bodo kupovali kolo za dobre ocene), se sproži zunanja motivacija.

Zunanja in notranja motivacija osebja

To poučevanje je zelo pomembno pri organizaciji dela. Nujno je, da zaposleni premaknejo svoje osebne ambicije za dosego cilja. Metoda korenčka in palico, seveda učinkovita, vendar še vedno osebni interes zaposlenih v delu je bolj težko. Notranja motivacija dela lahko vključuje naslednje želje: samouresničitev, prepričanje, sanje, radovednost, potrebo po komunikaciji, ustvarjalnost. Zunanji: kariera, denar, status, priznanje.

Psihologi svetujejo, da razvijejo interese zaposlenih pri delu z usposabljanjem notranje motivacije.

notranja motivacija

Cilji in cilji usposabljanja:

  1. Zagotavljanje uspešne izkušnje zaposlenih.
  2. Zagotavljanje nagrajevanja in podpore v težavah.
  3. Uporabite ustno spodbujanje skupaj z materialom.
  4. Vključitev osebja v različne dejavnosti.
  5. Vključevanje zaposlenih v samoreguliranje vprašanj.
  6. Nastavitev osebja dejanskih nalog, ki so primerljive z njihovimi zmožnostmi.

Tako upravljanje notranjega in zunanjega faktorja motivacije lahko izboljša psihološko stanje zaposlenih in s tem ureja poslovne procese.