Mnogi v sodobnem svetu malo razumejo razliko med pojmi. osebnosti in individualnosti, ki pogosto opredeljujejo te dve opredelitvi.

Pogled v notranjosti

Dejansko je individualnost lastnost posameznika, ki ji daje edinstveno in edinstveno pot in jo ločuje od preostale javne množice. Jasno je, da je to lahko predstavljeno na naslednji način: oseba je pogled družbe na osebo, ocena njegovih družbenih odnosov in stopnja skladnosti s posebno strukturo družbe; Individualnost je subjektiven pogled na sebe, pridobljen nabor jasno izraženih lastnosti in značilnosti, iz katerih se kasneje oblikuje osebnost.

Tako sem sam!

Individualnost osebe je prikazana na mnogih področjih človeškega življenja, začenši s poklicno dejavnostjo in zaključkom interakcije z najbližjim okoljem. Zahvaljujoč "opekam" individualnosti se vsak od nas razlikuje od milijard naših vrst in lahko varno rečemo, da se je celoten razvoj človeške rase in s tem razvoj civilizacije zgodil le zato, ker je narava vsakemu posamezniku podelila individualne značilnosti, kar je omogočilo posameznim predstavnikom družbe se dopolnjujejo in povezujejo vse povezave verige v eno samo enoto.

Refleksija v očeh

Človek kot oseba in individualnost nenehno razvija od rojstva. Brez tega razvoja bi bila zapletena organizacija družbe preprosto neizvedljiva. Najbolj očitno je, da se posamezne značilnosti osebnosti kažejo v kriznih situacijah. Sposobnost, da hitro sprejmejo pravilne odločitve in prevzamejo odgovornost za svoja dejanja in za dejanja drugih ljudi, je vsekakor indikator posameznikovih lastnosti in te lastnosti imajo lahko pozitivno in negativno oceno v očeh družbene skupine, v katero spadajo. Nadalje je odvisna od te ocene. osebni razvoj na splošno. Če pogledamo v oči drugih ljudi in vidimo njihov odraz tam, izdelamo določene zaključke, na podlagi katerih in se odločimo, na kakšen način bomo nadaljevali. Celotna psihologija je odvisna od odnosa tistih okoli nas človek kot oseba in individualnost osebnostna osebnost. Trudimo se, da se prilagodimo pravilom igre, sprejetim v družbi in ne na koncu. Svetla individualnost praktično zagotavlja uspeh ljudi na vseh področjih svoje dejavnosti, kar je dober primer in spodbuda za razvoj drugih članov družbe.

Osebnost in osebnost v psihologiji sta dovolj zamegljena obraza in pogosto gladko pretakata enega v drugega. Človek je družabno bitje in je nemogoče oblikovati določene lastnosti v sebi, ne glede na družbo. Pri delu s tema dvema stranema iste medalje psihologi običajno upoštevajo vse objektivne in subjektivne dejavnike, ki vplivajo na odziv pacientovega vedenja, pa tudi na težave, povezane z njegovim odnosom s socialnim okoljem in neposrednim okoljem.