Socializacija in socialno-psihološka prilagoditev posameznika pomeni prilagoditev osebe različnim dejavnikom, ki so povezani s kulturno, psihološko in socialno sfero. V preprostih besedah ​​- oseba se mora navaditi in se začeti prilagajati okoliškim dogodkom ter določeni dejavnosti ali okolju. Dve komponenti tega koncepta kažeta, da je oseba podvržena vedenjski (socialni) in osebni (psihološki) prilagajanju.

Vrste socialno-psihološke prilagoditve

Ta indikator odraža sposobnost, da ustrezno zaznajo okoliško realnost, in vendar predstavlja odnos z drugimi in različnimi sposobnosti . Med prilagajanjem je oseba določen predmet, ki zaznava, sprejema in upošteva obstoječe norme in tradicije v družbi.

Socialno-psihološka prilagoditev posameznika je lahko pozitivna, to pomeni, da človeku omogoča, da se navadno navadiš na socialno okolje, pa tudi negativno, kar vodi v nezadostno socializacijo. Postopek prilagajanja se lahko izvaja prostovoljno in prisilno. Običajno se razlikujejo trije glavni fazi: seznanitev, orientacija in samopodoba.

Obstaja veliko različnih pogledov na problem socialno-psihološkega prilagajanja, vendar je njihova analiza povzročila nekaj pomembnih zaključkov. Osnova tega koncepta je razmerje posameznika in družbenega okolja, ki analizira, kateri lahko razumete značilnosti delovnih sistemov. Zasebna oseba lahko vpliva na družbeno okolje, da jo spremeni. Prilagodljivost je neposredno odvisna od osebnih lastnosti in lastnosti. osebnosti ki tvorijo potencial. Treba je omeniti, da večja zrelost posameznika, večja je možnost uspešnega prilagajanja.

socialno psihološko prilagajanje osebnosti

Kriteriji socialne in psihološke prilagoditve

Indikator lahko razdelimo na dve merili: objektivni in subjektivni. Prva skupina vključuje kazalnik, ki kaže uspeh pri študijah in delu, izvajanje nalog in zahtev, kot tudi položaj osebe v skupini in njegovem statusu. Subjektivna merila vključujejo prisotnost zanimanja za svoje delo in željo po stalnem razvoju, pa tudi konstruktivno interakcijo z drugimi ljudmi in prisotnost ustrezne samozavesti.

Na koncu želim povedati, da je v sodobnem svetu socialno-psihološka prilagoditev kompleksna formacija, ki je povezana s posameznimi osebnostnimi lastnostmi in položajem v družbi.