Koncept govora v psihologiji je opredeljen kot sistem zvočnih signalov, ki jih uporablja oseba, pisne oznake za prenos informacijske prtljage. Govor nekaterih raziskovalcev je opisan tudi kot proces materializacije in prenosa misli.

Govor in jezik v psihologiji je sistem običajno sprejetih simbolov, ki pomagajo prenašati besede v obliki kombinacije zvokov, ki imajo določen pomen za ljudi. Razlika med jezikom in govori je v tem, da je jezik objektiven, zgodovinsko oblikovan sistem besed, medtem ko je govor individualni psihološki proces oblikovanja in posredovanja misli skozi jezik.

Govorne funkcije v psihologiji

Psihologija obravnava govor, najprej kot eno od najvišjih duševnih funkcij človeka. Njegova struktura sovpada s strukturo katere koli druge vrste dejavnosti. Govor vključuje:

Jezik deluje kot sredstvo za posredovanje govora.

Nato upoštevajte glavne funkcije govora.

  1. Pomembna ali nominativna. Njeno bistvo je označiti, dati ime, predmete in pojave okoli nas. Zahvaljujoč nanj, je medsebojno razumevanje med ljudmi zgrajeno na prvotnem skupnem sistemu imenovanja predmetov, ki govorijo in zaznavajo informacije.
  2. Splošno. Vključuje dejstvo, da razlikuje vodilne znake, bistvo predmetov in jih združuje v skupine za nekatere podobne parametre. Beseda ne pomeni ločenega predmeta, ampak celotne skupine podobnih predmetov in je vedno nosilec njihovih značilnosti. Ta funkcija je neločljivo povezana z razmišljanjem.
  3. Komunikacijski. Zagotavlja prenos informacij. Od dveh zgoraj omenjenih funkcij se razlikuje po tem, da se manifestira tako v ustnem kot v pisnem govoru. Takšna razlika je povezana z notranjimi psihološkimi procesi.

Vrste govora - psihologija

V psihologiji sta dve glavni vrsti govorne dejavnosti:

1. Zunanji. Vključuje govorni in pisni govor.

  • dialog je neposreden pogovor med dvema osebama.
  • monolog - dolga, dosledna izjava misli ali mnenj ene osebe. Kombinacijo govora monologa je treba primerjati z ekspresivno.
  • pisni govor - je podrobna različica monologa, hkrati pa lahko vpliva le na pomoč besed.

2. Notranji. Posebna vrsta govora. Za notranji govor je značilen na eni strani, razdrobljenost in razdrobljenost pa na drugi strani izključuje možnost nepravilne zaznave položaja. Vendar, če želite notranji dialog se lahko ustavi.

Komunikacija in govor v psihologiji združujeta te dve vrsti govorne dejavnosti, saj je notranji govor vključen v začetne faze, nato pa se uporablja zunanji govor.

Koncept govora v psihologiji

Psihologija in kultura govora sta neločljivo povezana. Kultura govora je takšna organizacija jezikovnih sredstev, ki v sodobnih razmerah omogoča, da v določeni življenjski situaciji najbolj kratek in informativen govorimo tako, da poslušalec pravilno zaznava prejete informacije. Zato, če želite, da se pojavi kot kultivirana in zelo inteligentna oseba, morate gledati ne le vaš videz in obnašanje, temveč tudi vaš govor. Sposobnost pravilno govoriti je ves čas vredna, in če lahko obvladate to spretnost, bodo vsa vrata odprta pred vami.