Abstrakcija (ta izraz izvira iz latinske besede abstractio, kar pomeni abstrakcija) določa pogled stanja, osebe ali predmeta iz ločene točke zaznavanja. Tako se odvrača od specifičnosti in zmožnosti ocene razmer na splošno. Koncept abstrakcije je imel pomembno vlogo pri razvoju številnih znanosti.

Abstrakcija je primer

Vsaka abstrakcija zahteva dva dejanja: prva je manjših in manjših podrobnosti, druga pa je osredotočenje na pojav na splošno in pomembne, smiselne podrobnosti.

Na primer, da bi preučili gibanje, najprej zavržemo krivolinično gibanje v vseh njegovih sortah, potem - pospešeno gibanje in kot posledica, ostaja čista in najpreprostejša oblika za razmislek, ki odraža njegovo bistvo. Tako je abstrakcija tendenca, da se osredotoči na idealne pogoje.

Kljub temu, da se to zdi osnovno, gre za abstrakcijo, ki je omogočila izolacijo in preučevanje najpomembnejših pojmov - hitrost, čas, razdalja itd. Zato je abstrakcija metoda kognicije.

Ta metoda vam omogoča, da zavržete manj pomembno, sekundarno in osredotočite na najpomembnejše. Ni skrivnost, da se v življenju osebe pogosto dogajajo situacije, v katerih je pomembno določiti glavno smer in ne zamuditi energije zaman, škropljenje na navadnih delih. Prepoznajte s tem primarnim podjetjem in pomagajte pri abstraktiranju. Ekstrakcija in specifikacija

Vsak koncept ima svojo nasprotno. Abstrakcija in konkretizacija sta videti blizu in daleč. Stojiš blizu, vse bo podrobno obravnaval (konkretizacijo), a stojal daleč, lahko boš ocenil koncept kot celoto, ne da bi ga motili sitotine (abstrakcija). Tako so ti dve nasprotni koncepti.

Primer je lahko enostavno ilustrirati. Če rečeš "bom izgubil težo" je abstrakcija. In če rečeš "bom odnehal sladko in bom naredil zjutraj" - to je resničnost.

Metoda abstrakcije in njen namen

Abstrakcija v psihologiji in drugih znanostih nam omogoča, da dosežemo celo vrsto ciljev, ki pomagajo bolje razumeti bistvo fenomena, predmeta ali osebe. Ta analitična metoda vam omogoča, da spustite več posebnih situacij in si oglejte celoto, tako da se dosežejo naslednji cilji:

  1. Ustvarite vzorec. Ko izberemo določeno lastnost ali kakovost nečesa in jo označimo kot ključ, je lahko pretiravan in tako dobimo čisti ideal. Jasno je, da v resnici to ne more obstajati, vendar je tak čisto enakovredno izhodišče za teorijo in razmislek o konceptu.
  2. Identifikacija. To je načelo abstrakcije, ki olajša iskanje skupnih značilnosti pojavov in dogodkov. V tem primeru je pozornost osredotočena na splošno, podrobnosti o razlikovanju pa so izpuščene.
  3. Jasnost in posebnosti. Da bi dosegli ta cilj, pozornost sprejem abstrakcije se osredotoča na določen koncept, ki omogoča, na primer, videti meje v pomenu besede. Abstrakcija pomaga ločevati koncepte med sabo.
  4. Posploševanje in sistematizacija. Lahko je uganiti, da sta generalizacija in abstrakcija na splošno precej tesno povezana. Da bi dosegli ta cilj, se osredotoča na najpomembnejše značilnosti, ki omogočajo razdelitev konceptov v ustrezne skupine. Vsaka skupina je neodvisna in vključuje splošne koncepte, vendar se razlikuje od drugih skupin, ki imajo druge skupne ključne koncepte.

Abstrakcijo lahko uporabite v različnih situacijah. Odstranjevanje iz nepomembnih podrobnosti je veliko lažje osredotočiti na sam bistvo zanimanja.