Resnična ocena lastnih zmožnosti je zelo pomembna za njihovo naknadno izvajanje. Pogosto se zgodi, da resnično nadarjeni ljudje ne morejo uspeti zaradi negotovost v svoji moči. Zato je treba posebno pozornost nameniti oblikovanju ustrezne samoocenitve posameznika. Poleg tega mora šolski psiholog nadzorovati ta proces, saj v šoli nastajajo pogosto nepravilne ideje o samem, od koder izvira tudi veliko kompleksov.

Ustrezno povprečno samozavest

Samopoštljivost je lahko ustrezna in neustrezna, glavno merilo za ocenjevanje tega parametra pa je skladnost mnenja osebe o njegovih sposobnostih do njegovih dejanskih možnosti. Če so načrti osebe neizvedljivi, govorijo o precenjeni (neustrezni) samopostrežni oceni in prenizka ocena njihove sposobnosti je prav tako neustrezna. Zato je treba ustrezno samoocenjevanje potrditi s prakso (oseba se spopasti z nalogami, ki jih je določil sam) ali mnenjem pristojnih strokovnjakov na tem ali tem področju znanja.

Priporočila za oblikovanje ustrezne samoocene

Z začetkom šolskega življenja oseba začne novo skupino, zdaj pa njegovo samopodobo neposredno vpliva izobraževalni uspeh in priljubljenost med sošolci. Tisti, ki nimajo niti študija niti komunikacije s svojimi vrstniki samoocenjevanje je ponavadi podcenjen, kar vodi k razvoju kompleksov in celo depresij. Toda tudi v tem obdobju je odnos staršev do uspeha ali neuspehov otroka pomemben. Zato je problem ustreznega samospoštovanja zelo pomemben, zato je za njegovo oblikovanje pri mlajših šolarjih potrebno sestaviti program, ki zajema naslednja vprašanja:

  • zmanjšanje ravni čustvenega stresa;
  • povečanje samozavesti;
  • razvoj zmožnosti praznovanja njihovih pozitivnih vidikov;
  • oblikovanje komunikacijskih veščin;
  • razvoj pozitivnega odnosa do drugih.

Kdaj nizka samozavest šolarje morajo izvajati sistematične ukrepe za njegovo popravo. Uporabljamo lahko metode umetniške terapije, psiho-gimnastike in igralne terapije.