Beseda "kultura" razumemo kot vzgojo, razvoj in izobraževanje ljudi. Šteje se, da je rezultat življenja družbe. Kultura je celovit sistemski objekt, sestavljen iz posameznih pomembnih delov. Razdeljen je na duhovno in materialno.

Duhovna kultura osebnosti

Del splošnega kulturnega sistema, ki upošteva duhovno dejavnost in njegove rezultate, se imenuje duhovna kultura. To pomeni kombinacijo literarnih, znanstvenih, moralnih in drugih smeri. Duhovna kultura človeka je vsebina notranjega sveta. S svojim razvojem lahko razumemo svetovni pogled, stališča in vrednote posameznika in družbe.

Duhovna kultura vključuje veliko število elementov, ki tvorijo osnovne pojme.

 1. Skupna moralna načela, znanstvene študije, bogastvo jezika in drugi elementi. Na to ni mogoče vplivati.
 2. Oblikovan z starševstvom in znanjem, pridobljenim s samoizobraževanjem in usposabljanjem v različnih izobraževalnih ustanovah. S svojo pomočjo se kultivira človekova osebnost, ki ima svoje poglede na različne vidike življenja.

Znaki duhovne kulture

Da bi bolje razumeli, kako se duhovna kultura razlikuje od drugih področij, je treba upoštevati nekatere lastnosti.

 1. V primerjavi s tehnično in družbeno sfero je duhovno nezainteresiran in neuporaben. Njegova naloga je razviti osebo in mu dati srečo in ne prejemati koristi.
 2. Duhovna kultura je sposobnost, da prosto manifestirate svoje ustvarjalnost .
 3. Duhovnost je povezana z nematerialnimi sferami in obstaja po posameznih zakonih, zato njenega vpliva na resničnost ni mogoče zanikati.
 4. Duhovna kultura osebe je občutljiva na vse notranje in zunanje spremembe v posamezniku in družbi. Na primer, med reformami ali drugimi globalnimi spremembami, kulturni razvoj pozabijo vsi.
sfere duhovne kulture

Vrste duhovne kulture

Prvi tipi duhovnega razvoja posameznika so verska prepričanja, tradicije in običaji, norme obnašanja, ki so nastajali že več let. Duhovno bogoslužje vključuje rezultate intelektualne ali duhovne človeške dejavnosti. Če se osredotočate na socialno komponento, lahko izberete množično in elitno kulturo. Razvrščanje temelji na dejstvu, da je kultura zaznana kot oblika družbene zavesti, tako da obstaja:

 • politično;
 • moral;
 • estetski;
 • verski;
 • filozofske in druge kulture.

Področja duhovne kulture

Obstaja veliko oblik, skozi katere je izražena duhovna kultura in jih je mogoče pripisati glavnim možnostim.

 1. Mit je zgodovinsko prva oblika kulture. Človek je uporabil mite za povezovanje ljudi, narave in družbe.
 2. Vera kot oblika duhovne kulture vključuje ločevanje ljudi od narave in čiščenje od strasti in elementarnih sil.
 3. Morala - samospoštovanje in samoregulacija na področju svobode. To lahko vključuje sramoto, čast in vest.
 4. Umetnost - izraža ustvarjalno reprodukcijo realnosti v umetniških slikah. Ustvarja nekakšno "drugo stvarnost", skozi katero oseba izraža življenjske izkušnje.
 5. Filozofija je poseben pogled na svet. Če ugotovimo, v katero področje spadata duhovna kultura, ne smemo spregledati filozofije, ki izraža odnos človeka s svetom in njenimi vrednotami.
 6. Znanost - se uporablja za reprodukcijo sveta z uporabo obstoječih vzorcev. Tesno v stiku s filozofijo.
duhovna kultura

Odnos materialne in duhovne kulture

Kar se tiče materialne kulture, je to svet o predmetnem oblačilu, ki ga je človek ustvaril s pomočjo lastnega dela, uma in tehnologije. Mnogim se morda zdi, da sta materialna in duhovna kultura dva koncepta, med katerimi je vrzel, vendar to ni tako.

 1. Vsak materialni predmet je bil ustvarjen po tem, ko je oseba izmislila in jo zamislila, ideja pa je produkt duhovnega dela.
 2. Po drugi strani pa mora produkt duhovne ustvarjalnosti postati smiseln in sposoben vplivati ​​na dejavnosti in življenja ljudi, mora se uresničiti, na primer, postati akcija ali opisati v knjigi.
 3. Materialna in duhovna kultura sta dve medsebojno povezani in dopolnilni koncepti, ki so nedeljivi.

Načini razvoja duhovne kulture

Da bi razumeli, kako se lahko človek razvija duhovno, bodite pozorni na sfero vpliva tega sistema. Duhovna kultura in duhovno življenje temelji na družbenem in osebnem razvoju na moralnih, gospodarskih, političnih, verskih in drugih področjih. Pridobivanje novega znanja na področju znanosti, umetnosti in izobraževanja daje človeku možnost, da se razvija in doseže nove kulturne višine.

 1. Željo po izboljšanju, nenehno delo na sebi. Odprava pomanjkljivosti in razvoj pozitivnih vidikov.
 2. Razširiti morate svoja obzorja in razvijati notranji svet .
 3. Pridobivanje informacij, na primer pri gledanju filma ali branju knjige, za razmislek, analizo in zaključke.