Pogodba o zaposlitvi, katere koncept in vrste so zelo raznolike, je vrsta dogovora med zaposlenim in delodajalcem. V skladu s pogodbo o zaposlitvi se delavec obvezuje, da bo izpolnil vse naloge, ki mu bodo dodeljene, in delodajalcu plačati dogovorjeno plačo in zagotoviti ustrezne delovne pogoje. Vrste pogodb o zaposlitvi so raznolike, vsak je razvit in urejen z zakonodajo za določen primer. Podrobneje bomo podrobneje preučili pogodbo o zaposlitvi, njen koncept, vrste in vsebino.

Koncept in vsebina pogodbe o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi je pravni dokument, ki določa razmerje med zaposlenim in delodajalcem, ga legitimira in obvezuje vsako stran, da izpolnjuje zahteve pogodbe. Nekatere vrste pogodb o zaposlitvi urejajo delovno razmerje med zaposlenim in delodajalcem, vendar je glavna vsebina pogodbe o zaposlitvi sporazum med strankami. Pogodba o zaposlitvi določa dogodek, morebitne spremembe in prenehanje odnosov med strankami.

Pogodba o zaposlitvi vsebuje informacije o strankah, podrobnostih in pogojih, na podlagi katerih temelji ta sporazum. Ne glede na vrsto in vsebino pogodbe o zaposlitvi mora biti v pisni obliki, vsebovati vse potrebne podpise obeh strank in žigov ter najmanj v dvojniku.

Vrste pogodb o zaposlitvi

Vrste in oblike pogodb o zaposlitvi so lahko zelo raznolike in so odvisne od številnih dejavnikov. Značilnosti določenih vrst pogodb o zaposlitvi določajo njihovi pogoji, vsebina in oblika.

Vrste pogodb o zaposlitvi po rokih

Glede na vrste pogodb o zaposlitvi v Ukrajini so razdeljeni na pogodbe:

 • z zaposlenimi za začasno opravljanje določene vrste dela;
 • za določeno obdobje (začasni ali sezonski delavci);
 • za nedoločen čas (nedoločen čas);
 • različne vrste pogodb o zaposlitvi za določen čas.

Vrste pogodb o zaposlitvi za vzdrževanje

Glede na vsebino so vrste pogodb o zaposlitvi razdeljene na pogodbe:

 • z domačimi delavci:
 • s tujimi državljani;
 • s posamezniki;
 • z mladimi strokovnjaki;
 • glede na rezultate natečaja;
 • pogodba;
 • z vladnimi uslužbenci;
 • delo s krajšim delovnim časom;
 • z državljani, ki niso dopolnili večine;
 • z začasnimi ali sezonskimi delavci;
 • z delom na podlagi rotacije.

Pogodba kot vrsta pogodbe o zaposlitvi je njegova posebna oblika, ki določa trajanje pogodbe, pravice in obveznosti strank, odgovornost vsake stranke, ustrezne delovne pogoje in materialno varnost. Pogodba se preneha po izteku roka veljavnosti, pa tudi v primeru predčasnega prenehanja s soglasjem obeh strank. Posebne značilnosti pogodbe so njena obvezna pisna priprava. Pogodba se prav tako razlikuje od pogodbe o zaposlitvi, ker je nujna, tj. pripravljeno za določeno obdobje. Vsebovati mora vse pogoje, pod katerimi lahko pogodbo prekinete.

2 Pogodba kot vrsta pogodbe o zaposlitvi

Vrste pogodb o zaposlitvi v obliki

Glede na obliko priprave vrst pogodbe o zaposlitvi so razdeljeni na pogodbe:

 • ustno (brez zakonsko razporejenih);
 • napisano, ki je nato razdeljeno na podtipe.

Pisno pogodbo o zaposlitvi je treba nujno sestaviti v primerih, ko je namen sklenitve pogodbe s posameznikom ali mladoletno osebo, in opraviti je treba organizirano zaposlovanje zaposlenih. Tudi v pisni obliki pogodba določa delo na območjih s posebnimi geografskimi ali podnebnimi razmerami, delo s povečanim tveganjem za zdravje, željo delavca, da sklene pisni sporazum, pa tudi v drugih primerih, določenih v zakonodaji.